Hľadáte spôsob, ako ušetriť? Zaregistrujte sa a využite extra zľavu 3% na celý nákup (platí na nezľavnený tovar).

Sprievodca zváracími metódami: MIG/MAG, TIG a MMA

Existuje mnoho zváracích metód, väčšinou sa líšia podľa potrieb zváraného materiálu, vlastností zvaru či náročnosti projektu. Pre začínajúcich alebo hobby zváračov, však môže byť rozdiel medzi jednotlivými metódami nejasný. Pre výber správnej metódy zvárania je potrebné poznať tieto rozdiely, výhody a nevýhody, ktoré prinášajú tieto zváracie metódy. Preto si v tomto článku rozoberieme 3 základné a najpoužívanejšie metódy zvárania kovov.

MIG a MAG :

MIG (Metal Inert Gas) a MAG (Metal Active Gas) sú zváracie metódy, ktoré využívajú ochranný plyn na zabezpečenie spojovanej oblasti. Rozdiel medzi nimi spočíva v type plynu - MIG využíva inertné plyny, zatiaľ čo MAG využíva aktívne plyny. Zváranie pomocou drôtu s automatickým podávačom. Tieto metódy sú vhodné pre zváranie oceľových konštrukcií, rúrok a plechov.

Výhody:

 • Nie je potrebná častá výmena drôtu - vyššia produktivita
 • Menej odpadu, dymu, nevznikajú materiálové straty…
 • Jasne viditeľný oblúk a zvárací kúpeľ

 

TIG:

Metóda TIG (Tungsten Inert Gas), ktorou dokážete vytvoriť okulahodiace zvary, je známa aj ako zváranie pod argónom. Elektrický oblúk je udržiavaný medzi wolfrámovou elektrodou a zváračom. Elektrodu nájdeme v horáku pre TIG zváranie, ktorý je spojený s multifunkčným káblom, silovým vodičom a plynovou hadicou. Elektrodu drží klieština a jej domček.

Výhody:

 • Tvarovanie povrchu
 • Vysoká teplota oblúku
 • Efektívna regulácia prísunu tepla
 • Zváranie veľmi tenkých materiálov
 • Zváranie bez prídavného materiálu

 

MMA:

MMA (Manual Metal Arc), známe aj ako zváranie elektródou. Ide o metódu, pri ktorej sa prídavný materiál v podobe elektródy taví a zvárač manuálne riadi proces. Táto metóda je univerzálna a môže sa použiť na zváranie rôznych materiálov. Spoj sa vytvára tavením elektródy a ukladaním do zváracieho kúpeľa. Troska z elektródy, ktorá pokrýva zvar slúži ako ochrana pri ochladzovaní kovu.

Výhody:

 • Flexibilita
 • Možnosť zvárania v rôznych polohách
 • Vysoká dostupnosť zváracieho materiálu

 

Každá z týchto metód má svoje výhody a nevýhody. MIG a MAG metódy sú rýchle a efektívne, avšak ich využitie je obmedzené vplyvom poveternostných podmienok. TIG metóda je presná a kvalitná, ale vyžaduje zručného zvárača. MMA je flexibilná, ale môže byť náročná na ovládanie.

Výber správnej metódy závisí od rôznych faktorov, ako sú materiál, hrúbka, požadovaná kvalita spoja a pracovné podmienky. Pri výbere je dôležité zvážiť dostupnosť zváračských prístrojov a odborníkov, ktorí ich ovládajú.

Zváranie je umenie, ktoré sa neustále vyvíja a prináša nové technológie. Poznanie rozdielov medzi MIG, MAG, TIG a MMA metódami vám pomôže správne zvoliť metódu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a projektem. Bez ohľadu na to, ktorú metódu zvolíte, správne zváranie je kľúčové pre zabezpečenie pevných a spoľahlivých spojov.