Licenčné zmluvy k fotografiám

Fotografie na stránke Profigaráž.sk a Profigaráž.cz sú chránené licenčnou zmluvou. V prípade záujmu o fotografie až po dohode s konateľom a výhradným majiteľom zhotovených fotografií.