CO2

Plynová fľaša na zváranie naplnená čistým oxidom uhličitým (CO2) je určená na zváranie využitie v priemysle. Fľašu ponúkame plnú a zároveň je možné ju opätovne plniť.